Kompjuter za navodnjavanje i fertirigaciju
Kompjuter za podizanje vlažnosti u zaštićenom prostoru i primenu fungicida i insekticida
Kompjuter za kontrolu klimatskih uslova u zaštićenom prostoru

Proizvodi


NUTRITEC 9000

Nutritec 9000 sistem

Lak za upotrebu i programiranje

Mogućnost provere napretka preko ekrana

Mogućnost ručnog aktiviranja

Lako održavanje

Venturi injektori visokih performansi

Mašina neće biti oštećena u slučaju da ostane bez rastvora đubriva

Digitalna kalibracija pH i ec senzora, solarnih senzora itd.

Mogućnost korigovanja sistema u odnosu na protok vode

Program za kućni kompjuter po zahtevu

Mogućnost mešanja dva i više izvora vode

Mogućnost kontrole el.generatora

HUFITEC SISTEM

HUFITEC sistem je pravljen za kontrolu relativne vlažnosti vazduha i primenu fungicida i insekticida u zaštićenom prostoru.

U kombinaciji savremenih raspriskivača, vode i vazduha koji su po pritiskom, može se povećati vlažnost vazduha i smanjiti temperetura u začtićenom prostoru.

Takođe se pomoću ovog sistema može vršiti i zaštita protiv bolesti i štetočina.

Kap vode koja se koristi jako je mala i ne kvasi biljke, tako da su biljke stalno suve, a prilikom zaštite rasprskivači se ne mogu zapušiti.

CLINVERTEC sistem

CLINVERTEC sistem je jedinica koja kontroliše klimatske uslove u zaštićenom prostoru.

Može da kontroliše čak do 12 različitih delova zaštićenog prostora.

Omogućava kontrolu nad sistemom za grejanje, ventilatorima za kretanje vazduha, vlažnosću vazduha, dotoku ugljen-dioksida, sistemom za hlađenje i sve zbog toga da biljka ima optimalne uslove za rast i razviće da bi mogla da donese optimalan prinos.

Kontakt
Agrena-S d.o.o.
Beogradskog Bataljona 27, Beograd
PIB: 105791743
Matični Broj: 20463139
Šifra Delatnosti: 4621
Tel.: +381 11 35 72 806Direktor - Ivan Pavlović
Tel.: +381 63 776 02 90
Email: info@agrena.co.rs


Kontaktiraj nas