Paprika


Tesla F1

Rana babura pogodna za proizvodnju u plasteniku kao i na otvorenom polju. Bujna biljka, dobra pokrivenost plodova. Plodovi pravilni četvorokomorni, debelog zida. Bele boje u tehnološkoj ,a narandžaste u fiziološkoj zrelosti. Prosečne težine oko 180 gr. Izuzetno uniformna.


Bobita F1

Dobro poznata babura na našem tržištu. U tehnološkoj zrelosti bele boje, a u fiziološkoj narandžaste boje. Za proizvodnju u plasteniku i na otvorenom polju. Pravilni plodovi sa četiri komore. Težina oko 180 gr.


Bibic F1

Vrlo rana babura za proizvodnju u plasteniku i na otvorenom polju. Veliki broj plodova sa po tri komore. U fiziološkoj zrelosti crvene boje. Težina ploda od 120 do 160 gr


Bagoly F1

Rani hibrid namenjen za proizvodnju u plasteniku i na otvorenom polju. Karakterišu ga veoma krupni plodovi sa debelim mesom. U tehnološkoj zrelosti bele boje, dok je u fiziološkoj zrelosti crvene boje. Težina ploda od 150 do 190 gr. Otporna na TMV.


Kard F1

Veoma rana ljuta paprika namenjana za proizvodnju u zaštićenom prostoru, kao i na otvorenom polju. Plodovi su dugački od 18 do 24 cm, široki 3,5. Težina ploda je oko 70 gr. Otporna na TMV, TSWV i M.


Campona F1

Hibrid namenjen za veoma ranu plasteničku proizvodnju. Dobro zametanje u uslovima smanjene svetlost i niskih temperatura. Plodovi su krupni, zelenkasto-bele boje. Težina ploda je od 100 do 130 gr.


Julianus F1

Rani hibrid koji dobro podnosi stresne uslove. Visok prinos, dobro zameće u plasteniku kao i na otvorenom polju. U tehnološkoj zrelosti bele, a u fiziološkoj crvene boje. Plodovi su dužine od 14 do 16 cm, a u ramenima od 6 do 8 cm. Težina od 110 do 140 gr.


Promontor F1

Srednje rani hibrid u tipu šilje. Namenjen za proizvodnju u plasteniku i na otvorenom polju. Snažna biljka. Plodovi u tehnološkoj zrelosti svetlo zelene, a u fiziološkoj izrazito crvene boje. Dužine od 15 do 20 cm, težine od 120 do 150 gr. Otporna na TMV.


Ester F1

Rani slatki hibrid u tipu paradajz paprike. Snažna biljka sa kratkim internodijama. Plodovi su krupni, blago rebrasti. Težina ploda od 60 do 90 gr