Peršun


Alba

Srednje kasna sorta peršuna. Namenjen za svežu upotrebu i sušenje. Bujna lisna masa. Duge lisne drške. Konusan, gladak koren, dužine od 19 do 25cm. Izrazito bele boje. Dobra otpornost na račvanje korena, rðu i pepelnicu.


Festival 68

Sorta peršuna lišćara namenjena za celogodišnju proizvodnju. Biljka srednje visine, bujna. Listovi su tamno zeleni, dugih lisnih drški.


Astra

Peršun ”francuz”, za proizvodnju u zatvorenom prostoru i na otvorenom polju. Biljke srednje visine, bujne. Listovi zelene boje dugih lisnih drški.