Baby Leaf Salate


Marilisa

Nova sorta salate u tipu batavije za BABY LEAF proizvodnju. Može se proizvoditi u zaštićenom prostoru kao i na otvorenom polju. Veoma dobar porast i ujednačenost u toplim uslovima. Pogodna za mehaničku setvu i mašinsko branje. Vrlo dobra otpornost na fuzarijum salate. Fusarium oxysporum f. sp. lactucae- Fuzariozno uvenuće salate


Expresse

Nova sorta salate u tipu batavije za BABY LEAF proizvodnju. Može se proizvoditi u zaštićenom prostoru kao i na otvorenom polju. Veoma dobar porast i ujednačenost u hladnim uslovima. Pogodna za mehaničku setvu i mašinsko branje.


Excellent

Nova sorta salate u tipu crvene batavije za BABY LEAF proizvodnju. Može se proizvoditi u zaštićenom prostoru kao i na otvorenom polju. Veoma dobar porast i ujednačenost sa fenomenalnom bojom. Pogodna za mehaničku setvu i mašinsko branje.


New York

Nova sorta salate u tipu crvene batavije za BABY LEAF proizvodnju. Može se proizvoditi u zaštićenom prostoru kao i na otvorenom polju. Veoma dobar porast i ujednačenost sa fenomenalnom bojom. Pogodna za mehaničku setvu i mašinsko branje.